آرشیو دسته بندی: نمادها و نشانه ها

خرگوش در هنر نماد چیست؟

در فرهنگ‌های مختلف خرگوش نماد موضوعات گوناگونی است. در اینجا برخی از نمادگرایی های رایج خرگوش آورده شده است: باروری: خرگوش ها حیواناتی بسیار پرتعداد هستند و اغلب نمادی از باروری هستند. شانس: خرگوش ها اغلب به عنوان نمادی از شانس و خوش شانسی دیده می شوند. تجدید حیات: خرگوش ها حیواناتی بسیار چالاکی هستند […]