مجسمه بوسه برانکوزی، نماد عشق و صمیمیت

۱۳۵.۰۰۰ تومان

بازتولید بوسه در کارگاه هنری مداد، با دقت و ظرافت بالایی انجام شده است. این بازتولید، از نظر شکل و فرم، دقیقاً مشابه اثر اصلی است. همچنین، از نظر جنس و رنگ، نیز از کیفیت بالایی برخوردار است.

بوسه کنستانتین برانکوزی
مجسمه بوسه برانکوزی، نماد عشق و صمیمیت